ǥᵍłˡŧᵗȼᶜħʰvᵛɍʳsˢ #39

Owned By:
sourpapi.tez

Attributes:

lot nr.
001
theme
capital_district
effect
corrupted
tint
cyan
dither
↙ + → ↘
signal
05054397